Adwokat Łukaszewski
Prawo Karne

Bigamia – czyli kiedy nie należy zawierać małżeństwa

W otaczającym nas świecie zmienia się podejście do małżeństwa, dla wielu jednak jest to wciąż ta „właściwa” forma związku z drugą osobą. Wśród zwolenników małżeństw są osoby, które twierdzą, iż ślub bierze się tylko raz, inni nie stawiają takich ograniczeń. Nasz ustawodawca, jakkolwiek zachęca do trwałości małżeństwa, nie widzi przeszkód, aby zawrzeć kolejne, drugie, trzecie, a nawet czwarte. Jest tylko jeden warunek…. poprzednie małżeństwo musi zostać rozwiązane.

Czym jest bigamia?

Bigamia, bo jej dotyczy ten post, to nic innego niż sytuacja, w której dana osoba pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym związku małżeńskim. W związku postępującą cyfryzacją obecnie coraz trudniej ukryć fakt, iż jesteśmy już mężem/żoną i zawrzeć kolejny związek, wciąż jednak zdarzają się takie sytuacje.

Prawne konsekwencje bigamii

Nie oceniając kwestii związanych z wiernością, to pozostawanie przez jedną osobę w więcej niż jednym związku małżeńskim powoduje prawdziwy bałagan prawny. Po części chroniąc instytucję małżeństwa, a także zapobiegając problemom, jakie prędzej czy później wyniknąć mogą z kilku małżeństw, uznano bigamię za przestępstwo, zagrożone nawet karą pozbawienia wolności do lat 2.

Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba zawierająca „nowe” małżeństwo faktycznie pozostaje jeszcze w związku z „pierwszym”, czy też  raczej „wcześniejszym”, małżonkiem. Nawet małżeństwa istniejące wyłącznie na papierze stanowią przeszkodę dla zawarcia kolejnego związku.

Podsumowując, jeżeli chcesz zawrzeć kolejne małżeństwo – śmiało, tylko pamiętaj, że warunkiem jest rozwiązanie poprzedniego.