Adwokat Łukaszewski
Dozór elektroniczny
Prawo Karne

Dozór elektroniczny

Kara pozbawienia wolności jest najsurowszą karą przewidzianą przez polskie prawo, jednak nie w każdym wypadku skazany na karę pozbawienia wolności trafi do więzienia. Możliwe jest odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Właśnie temu służy popularny dozór elektroniczny.

Jak wygląda kara w systemie dozoru elektronicznego?

Osoba odbywająca karę w SDE ma obowiązek przebywać w określonym miejscu stałego pobytu. W tym miejscu zainstalowany jest również nadajnik, do którego przesyłany jest sygnał z opaski monitorującej, którą skazany nosić może na kostce lub nadgarstku. Pod pewnymi względami kara w systemie dozoru elektronicznego może zatem przypominać areszt domowy, znany z filmów.

Kto może skorzystać z dozoru elektronicznego?

W systemie dozoru elektronicznego możliwe jest odbywanie kary pozbawienia wolności, pod kilkoma warunkami.

Kara, którą skazany chce odbyć w systemie dozoru, nie może przekraczać jednego roku i 6 miesięcy. Oznacza to, że nie zastosujemy SDE do kary np. 1 roku i 8 miesięcy, ale nie ma przeszkód, aby w takiej formie odbyć karę np. 3 miesięcy.

Kara, której dotyczy wniosek, nie została orzeczona przy recydywie wielokrotnej (w większości przestępstw drobnych ten warunek raczej będzie spełniony, podobnie jak w wypadku posiadania narkotyków).

Należy przekonać sąd, że łagodna forma odbywania kary pozbawienia wolności pozwoli na osiągniecie celów kary. W dużym uproszczeniu chodzi o to, czy skazany „poprawi się” dzięki łagodnemu potraktowaniu, czy też resocjalizacja możliwa jest jedynie w więzieniu.

Jak wskazywałem na początku, obowiązkiem skazanego jest przebywanie w określonym miejscu, należy zatem je wskazać. Ponadto na odbywanie skazanego kary „w domu” muszą zgodzić się inne pełnoletnie osoby, które z nim zamieszkują. Ponieważ dozór elektroniczny wiąże się z przesyłaniem sygnałów, muszą być spełnione warunki techniczne sprowadzające się na ogół do zbadania zasięgu sieci w danym miejscu.

Jeżeli warunki wskazane powyżej są spełnione, wówczas sąd może wyrazić zgodę, aby skazany odbywał karę w systemie dozoru elektronicznego, jednak nie jest to obowiązek sądu.

Dozór elektroniczny a praca

Dozór elektroniczny nie oznacza jednak, iż skazany musi przebywać w domu bez przerwy. Skazany może opuszczać miejsce pobytu w określonych godzinach. Powodem uzasadniającym zezwolenie skazanemu na takie wyjścia jest m.in. wykonywana praca zarobkowa. Jednak nie tylko praca może uzasadniać wyjścia skazanego, takimi okolicznościami są także praktyki religijne czy spotkania z najbliższą rodziną.

Więcej o tym, jak napisać wniosek o dozór elektroniczny, a także do którego sądu należy go złożyć, dowiesz się w kolejnym wpisie.