Adwokat Łukaszewski
Prawo Karne

Czy zażywanie narkotyków jest przestępstwem?

Jednym z problemów związanych z przestępstwami narkotykowymi jest ustalenie, czy osoba, która pozostaje pod wpływem narkotyków, a zatem zażyła taki środek, popełniła przestępstwo.

Chociaż powyższe może wyglądać na akademickie rozważania, to w rzeczywistości jest to problem zupełnie praktyczny, pojawiający się w wielu postępowaniach sądowych związanych z przestępstwami narkotykowymi.

Skąd ten problem?

Cała trudność związana z ustaleniem, czy zażywanie narkotyków jest przestępstwem, polega na tym, że nie ma przestępstwa polegającego na zażywaniu narkotyków. Jednak całkiem logicznym jest, że przed zażyciem narkotyku dana osoba musiała go „mieć”, a jak wszyscy dobrze wiemy, posiadanie narkotyków jest przestępstwem.

Spór rozbijał się zatem o to, czy „posiadanie” narkotyku, które stanowi przestępstwo, znaczy to samo co krótkotrwałe posiadanie związane z użyciem narkotyku. Argumentów przemawiających za każdym z poglądów nie będę tutaj przytaczał, aby Was nie zanudzać. Niemniej problem faktycznie był.

Sąd Najwyższy wyjaśnia sprawę

Ponieważ nie jest dobrze, kiedy jeden przepis rozumiany jest różnie, zwłaszcza kiedy ta różnica dotyczy tego, czy określone zachowanie stanowi przestępstwo, istniejące wątpliwości rozstrzygnął Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 23.10.2019 r. Sąd Najwyższy potwierdził, że dysponowanie środkiem odurzającym w trakcie zażywania jest czym innym niż posiadanie, o którym mowa w art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a zatem nie stanowi przestępstwa.

Chociaż w pełni zgadzam się z powyższym i jako obrońca także uważam, że nie należy stosować wykładni rozszerzającej przy ustalaniu co jest przestępstwem to zalecam aby jednak nie zażywać narkotyków.