Adwokat Łukaszewski
Prawo Rodzinne

Jak napisać pozew o rozwód?

W poprzednich wpisach „rozwodowych” znajdziesz najważniejsze informacje o tym, kiedy można uzyskać rozwód, a także jakie kwestie są podczas rozwodu ustalane, zwłaszcza jeżeli strony mają wspólne dzieci. Dziś podpowiem, jak napisać pozew o rozwód.

Do którego sądu należy wnieść pozew?

Zanim napiszemy, o co nam chodzi, najpierw ustalmy, gdzie należy ten nasz szczególny „list” należy wysłać. Rozwód orzeka Sąd Okręgowy, zazwyczaj będzie to Wydział Cywilny Rodzinny (choć w niektórych sądach są to po prostu Wydziały Cywilne). Należy wybrać ten Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze mieszka. Jeżeli żadne z małżonków nie mieszka już tam, gdzie mieszkali wspólnie, wówczas właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania powoda (osoby, która składa pozew).

Co należy napisać w pozwie rozwodowym?

Osobiście lubię, jak wszystko, co piszę, ma swój logiczny początek i kontynuację, ale i bez tego uważam, że przede wszystkim należy zacząć od wskazania szczegółów dotyczących małżeństwa, które chcemy zakończyć. Należy wskazać, kto oraz kiedy i gdzie (przed którym USC) zawarł związek małżeński. W dalszej kolejności należy wyjaśnić sądowi, dlaczego uważamy, że związek się już rozpadł i nie widzimy szans na powrót do relacji z małżonkiem. Od stron zależy, czy sąd będzie orzekał o tym, który z małżonków ponosi winę za rozpad związku, należy więc wskazać własne stanowisko, tj. czy strona chce, aby sąd orzekał o winie, a jeżeli tak, to kogo, naszym zdaniem, sąd powinien uznać za winnego.

Czy możliwy jest rozwód w Polsce, jeżeli małżonek mieszka UK?

Według danych statystycznych zebranych na koniec 2020 r. na wyspach brytyjskich zamieszkiwało blisko 800 tysięcy Polaków. W ciemno założyć można, że wśród brytyjskiej polonii jest wiele osób pozostających w związkach małżeńskich, także tych zawieranych jeszcze przed emigracją. Nie dziwi zatem problem związany z ustaleniem tego, gdzie takie osoby mogą się rozwieść. Nie stanowi przeszkody fakt, że jeden z małżonków mieszka w UK, wówczas można wnieść pozew o rozwód w Polsce, do sądu właściwego według miejsca zamieszkania drugiego z małżonków.

O czym jeszcze należy pamiętać pisząc pozew o rozwód?

W poprzednim wpisie dotyczącym rozwodu poruszyłem kwestie rozstrzygnięć sądu związanych z małoletnimi dziećmi stron. Przygotowując pozew o rozwód, powinieneś wskazać, jakich rozstrzygnięć oczekujesz w zakresie:

  • Władzy rodzicielskiej
  • Kontaktów z dziećmi 
  • Alimentów

Rozwód a podział majątku

W ramach postępowania rozwodowego możliwy jest także podział majątku wspólnego. Warunkiem, aby „zrobić to przy rozwodzie”, jest, najprościej mówiąc, nieskomplikowany charakter sprawy. Jeżeli podział majątku związany będzie z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanego postępowania, np. wiele okoliczności będzie spornych między stronami, wówczas sąd rozwodowy nie podzieli majątku rozwodników. W takim wypadku pozostaje odrębny proces o podział majątku po rozwodzie.