Adwokat Łukaszewski
Prawo Rodzinne

Rozwód bez orzekania o winie a opieka nad dziećmi

Obok kwestii związanych z „winą”, najczęstszym problemem w postępowaniach o rozwód są rozstrzygnięcia związane z małoletnimi dziećmi stron. Szykując się do sprawy rozwodowej warto wiedzieć o jakich kwestiach decydował będzie sąd rozwodowy.

Wina a opieka nad dziećmi

Częstym pytaniem osoby szykującej się do rozwodu jest to, czy ustalenie winy drugiego małżonka pozbawi go kontaktów z dziećmi. Wbrew pozorom, ustalenia dotyczące winy rozkładu pożycia nie mają bezpośredniego przełożenia na kwestie związane z opieką nad dziećmi. Czym innym jest ustalenie, że mąż lub żona swoim zachowaniem zniszczyli związek, a czym innym ustalenie, czy mają oni właściwe kompetencje, aby sprawować opiekę nad wspólnymi dziećmi. W kwestiach dotyczących kontaktów rodziców z dziećmi kluczowe znaczenie ma dobro dziecka. Sąd, decydując o kontaktach rodzica z dzieckiem już po rozwodzie, będzie uwzględniał, jakim ojcem/matką jest rozwiedziony rodzic, a nie jakim był małżonkiem. Przynajmniej w teorii.

Jakie kwestie związane z dziećmi rozstrzyga sąd rozwodowy?

Władza rodzicielska – sąd zadecyduje, który z rodziców ma wykonywać władzę rodzicielską, a także w jakim zakresie pozostawić ją drugiemu rodzicowi. Możliwe jest także pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.

Kontakty z dziećmi – w większości wypadków małżonkowie po rozwodzie nie będą już razem mieszkać. Należy ustalić, z którym z rodziców zamieszkają dzieci, a w konsekwencji, kiedy i jak często drugi rodzic będzie miał po rozwodzie prawo do kontaktu z nimi. Sąd może nie orzekać o kontaktach z dzieckiem, pozostawiając to ustaleniom rodziców. Jeżeli strony żyją w dobrych relacjach, to rozwiązanie wydaje się być najlepsze.

Alimenty – sąd ustala, w jaki sposób rodzice mają ponosić koszty utrzymania i wychowania małoletnich. Najczęściej w wypadku rodzica, z którym dzieci nie mieszkają, ma to formę zasądzenia określonej kwoty alimentów płatnych miesięcznie.

Skoro już wiesz, o czym rozstrzygać będzie sąd rozwodowy, w kolejnym wpisie znajdziesz praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak napisać pozew o rozwód.