Adwokat Łukaszewski
Twoje finanse
Prawo Cywilne

Jak skutecznie bronić się przed nakazem zapłaty?

Otwierasz skrzynkę, a tam pismo z sądu. Z pewnym niepokojem odklejasz kopertę i widzisz nakaz zapłaty. Najczęściej będzie to nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Już z pierwszych zdań wynika, że masz dwa tygodnie, aby zapłacić określoną kwotę na rzecz wskazanej osoby, wszystko podpisane i opatrzone pieczęcią sądu. Słowem, brzmi poważnie. Czy w takiej sytuacji zostaje Ci jedynie zrobić przelew ? Niekoniecznie.

Poniżej w kilku krokach podpowiem Ci, jak możesz bronić się przed nakazem zapłaty.

Krok I: Sprawdź o co chodzi

Wraz z nakazem zapłaty otrzymałeś także pozew oraz załączniki. Z pozwu wynika, kto oraz dlaczego domaga się od Ciebie określonej kwoty. Przeczytaj pozew, być może przypomni Ci się umowa, na podstawie której Powód domaga się od Ciebie zapłaty. Może także, już w tym momencie stwierdzisz, że to „pomyłka”, bo przecież takiej umowy nigdy nie zawierałeś.

Krok II: Czy mają rację?

Jeżeli faktycznie taka umowa została przez Ciebie zawarta, to w dalszej kolejności powinieneś sprawdzić, czy Powód ma podstawy, aby żądać od Ciebie tych pieniędzy i to już teraz. Być może umowa przewidywała inny termin płatności, a może kwota, której domaga się od Ciebie wierzyciel, powinna być zapłacona tylko na wypadek zdarzenia, które nie miało miejsca.  Pamiętaj, że długi się przedawniają, być może także Twój jest przedawniony, warto to sprawdzić.

Krok III: Dowody

Powód, domagając się zapłaty, powinien udowodnić nie tylko to, że jest Twoim wierzycielem, lecz także, że Twój dług ma określoną wysokość. Sprawdź, czy w pozwie wskazano dokładnie, jakich kwot domaga się wierzyciel, a także czy mają one potwierdzenie w złożonych dowodach. Jeżeli Powód twierdzi, iż Twój dług „kupił”, wówczas szczególną uwagę zwróć na umowę cesji i załączniki do niej. Z mojego doświadczenia wynika, iż często są one niekompletne, co pozwala wygrać proces, niezależnie od tego, czy faktycznie byłeś zobowiązany do zapłaty.

Krok IV: Skuteczny sprzeciw

Jeżeli nie zgadzasz się z nakazem zapłaty i poprzednie kroki dały Ci ku temu argumenty, pozostaje Ci wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Masz na to dwa tygodnie, licząc od dnia, w którym otrzymałeś nakaz zapłaty. W treści sprzeciwu powinieneś wskazać, dlaczego uważasz, że Powód nie ma racji, domagając się od Ciebie zapłaty (patrz: Krok 2) lub że nie udowodnił, aby przysługiwała mu wobec Ciebie taka kwota (patrz: Krok 3).