Adwokat Łukaszewski
Prawo Cywilne

Kredyty frankowe, czyli o co chodzi w sprawach „frankowiczów”?

Poprzednim wpisem nawiązałem do sławnego już wyroku TSUE wydanego w sprawie państwa Dziubaków i jego znaczenia dla spraw „frankowiczów”. Żeby jednak zrozumieć o co chodzi w sporach frankowych należy zacząć od tego że, „frank frankowi nierówny”. Wynika to z tego, że występujące na rynku modele umów frankowych znacząco różnią się między sobą, co wpływa na możliwości działań kredytobiorców.

Rodzaje kredytów frankowych

Najbardziej popularne na polskim rynku, okazały się kredyty denominowane oraz indeksowane kursem franka szwajcarskiego. Chociaż ogólny mechanizm z perspektywy konsumenta jest bardzo podobny, różnica jest istotna, zwłaszcza jeżeli myślimy o unieważnieniu umowy.

Kredyt denominowany CHF

W wypadku kredytu denominowanego kwota udzielanego kredytu określana jest we frankach szwajcarskich, natomiast wypłacana z złotówkach. Wysokość raty, którą miał spłacić konsument, także określona jest we frankach szwajcarskich, natomiast kredytobiorca obowiązany jest wpłacić jej równowartość w złotych polskich.

Kredyt indeksowanych CHF

W wypadku kredytów indeksowanych, kwota udzielanego kredytu określona była w złotych polskich, natomiast saldo zadłużenia określano jako równowartość tej kwoty we frankach szwajcarskich. Podobnie jak w wypadku kredytów denominowanych, przeliczenie dokonywane było według kursu ustalanego przez bank. Analogicznie ustalano wysokość rat spłacanych przez kredytobiorców.

Gdzie jest problem?

W obydwu rodzajach umów frankowych, problem jest w zasadzie ten sam – kurs służący przeliczeniu kwoty udzielanego kredytu oraz wysokości rat zależał od decyzji banku. W konsekwencji, zawierając taką umowę, kredytobiorca często nie wiedział, jaką kwotę faktycznie otrzyma do dyspozycji, a także ile faktycznie będzie musiał oddać, co z kolei zależne było od tego, „ile będzie kosztował frank” przy każdej racie. Nagły wzrost kursu franka szwajcarskiego z początku 2015 r. jedynie uwidocznił powyższe tj. brak wpływu konsumenta na wysokość ustalanego przez bank kursu.

Jeżeli przeczytałeś powyższy tekst uważnie, z pewnością zauważyłeś, że nie wszystkie umowy frankowe są takie same, nawet kredyty indeksowane czy denominowane różnią się między sobą. Powinieneś jednak wiedzieć, iż niedozwolonych klauzul umownych powinieneś szukać tam, gdzie opisana jest wypłata kredytu oraz jego spłata. Jeżeli te postanowienia odsyłają do kursu ustalanego przez bank, może to znaczyć, ze Twoja umowa jest nieważna lub co najmniej wadliwa. W kolejnym wpisie powiem Ci więcej o tym, jakie skutki może mieć dla Twojej umowy zamieszczenie w niej takich postanowień.