Adwokat Łukaszewski
Prawo Karne

4 rzeczy, które mają znaczenie w wypadku osoby zatrzymanej za posiadanie narkotyków

Rodzaj narkotyku

Narkotyki miękkie traktowane są nieco łagodniej w porównaniu do środków zaliczanych do twardych narkotyków.

Uwaga! Podział na narkotyki miękkie i twarde ma na gruncie prawa karnego charakter umowny i nie gwarantuje określonego rozstrzygnięcia.

Ilość narkotyku

W wypadku przestępstwa posiadania narkotyków „mniej” znaczy „lepiej”. Im większa ilość posiadanego środka, tym bardziej dolegliwe konsekwencje czekają sprawcę.

Przeznaczenie narkotyku

To, w jakim celu dana osoba posiada narkotyk, ma znaczenie. Na łagodniejsze potraktowanie może liczyć osoba posiadająca narkotyk na własny użytek w porównaniu od osoby posiadającej narkotyk „do podziału” lub po prostu „dla kogoś”.

Uwaga! Nie tylko sprzedaż narkotyku jest przestępstwem. Narkotyki to jeden z nielicznych wyjątków od pozytywnej zasady, ze należy się dzielić. Nawet darmowe udostępnienie narkotyku innej osobie stanowi przestępstwo.

Okazjonalny użytkownik czy osoba uzależniona?

Ilość posiadanego narkotyku „przelicza się” na ilość porcji. Osoby uzależnione potrzebują większych dawek. Dla oceny sytuacji osoby, która posiadała narkotyk, powyższe nie jest bez znaczenia. Jak wyjaśniałem, „mniej” znaczy „lepiej”, dlatego im mniej porcji posiada dana osoba, tym łagodniej powinno się ją potraktować. Natomiast to ile porcji „wyjdzie” z posiadanej ilości zależy od potrzeb konkretnej osoby.  W pewnym uproszczeniu, taka sama ilość u okazjonalnego użytkownika może być uznana za ilość większą niż jednorazowa, natomiast dla osoby uzależnionej taka porcja może odpowiadać dziennemu zapotrzebowaniu, a zatem zostać oceniona jako porcja przeznaczona na użytek własny.