Adwokat Łukaszewski
Dozór elektroniczny
Prawo Karne

Jak napisać wniosek o dozór elektroniczny?

O tym czym jest dozór elektroniczny i kto może się o niego ubiegać pisałem we wcześniejszym artykule na blogu. Dziś kilka porad dotyczących tego, jak taki wniosek napisać.

Kto może napisać wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o SDE może napisać sam skazany lub jego obrońca. Wniosek może także złożyć prokurator,  kurator sądowy lub dyrektor zakładu karnego. Z powyższego wynika, iż wniosku za skazanego nie mogą złożyć jego osoby najbliższe, np. mama. Wniosek można napisać odręcznie lub też wydrukować tekst z komputera. Ważne, aby wniosek został podpisany.

Do którego sądu należy złożyć wniosek?

Wniosek o dozór elektroniczny należy złożyć do sądu penitencjarnego, Sąd penitencjarny to jeden z wydziałów sądu okręgowego. Natomiast to, który z sądów okręgowych będzie właściwy, zależy od tego, gdzie skazany przebywa.

Co należy napisać w treści wniosku?

Przede wszystkim należy sformułować prośbę, aby sąd zezwolił na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Jak pisałem w ostatnim artykule, skazanemu można zezwolić na opuszczanie wyznaczonego miejsca pobytu, np. celem wykonywania pracy czy uczestniczenia w praktykach religijnych. Jeżeli zatem skazany chciałby móc opuszczać dom, należy wypisać dni i godziny, w których chciałby przebywać poza domem.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Jednym z warunków udzielenia zezwolenia jest wykazanie, że spełnione zostaną cele kary. W treści wniosku należy zatem napisać, dlaczego umożliwienie skazanemu odbywania kary poza zakładem karnym, korzystnie wpłynie na proces resocjalizacji. W uzasadnieniu należy także wykazać, że spełnione są pozostałe warunki, o których więcej napisałem we wpisie poświęconym dozorowi elektronicznemu.

Ile kosztuje wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest bezpłatny.

Co mogę zrobić jeżeli sąd nie wyrazi zgody?

Jeżeli sąd nie wyrazi zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, taką decyzję sądu można zaskarżyć, składając zażalenie.