Adwokat Łukaszewski
jazda pod wpływem alkoholu
Prawo Karne

Jazda pod wpływem alkoholu

Problem pijanych kierowców powraca przy okazji każdego długiego weekendu oraz świąt. Polskie prawo jest w tej kwestii dość surowe, a kary wysokie. Na czym właściwie polega przestępstwo „prowadzenia po pijaku”?

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Podstawą prawną karania nietrzeźwych kierowców jest artykuł 178a § 1 kodeksu karnego. Przepis ten mówi o tym, że osoba, która jest nietrzeźwa lub pod wpływem środka odurzającego i prowadzi pojazd w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

Kodeks karny – to warto wiedzieć

Aby dobrze zrozumieć ten przepis ustalmy znaczenie określeń, które są w nim użyte. Stan nietrzeźwości oznacza, że stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila lub powyżej 0,25 mg w litrze wydychanego powietrza. Co oznacza samo sformułowanie „prowadzenie pojazdu”? Prawo definiuje to jako wprawienie pojazdu w ruch, kierowanie nim, dodawanie prędkości oraz hamowanie. Co ważne, odnosi się to również do kierowania pojazdem, który jest holowany. W przepisie tym mowa jest również o prowadzeniu pojazdu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Wbrew powszechnej opinii pojęcie ruchu lądowego jest nieco szersze niż po prostu prowadzenie pojazdu na drodze publicznej. Chodzi o to, że dany odcinek drogi musi być dostępny dla wszystkich ludzi, a więc na przykład ruch na drodze leśnej jest tak samo ruchem lądowym jak ruch na ulicy. Z kolei teren prywatnej posesji nie jest już odcinkiem dopuszczonym do powszechnego użytku, nie jest więc uznawany za miejsce, gdzie odbywa się ruch lądowy.

Kiedy grozi kara za jazdę pod wpływem

Aby popełnić omawiane przestępstwo nie jest konieczne spowodowanie wypadku, ani nawet naruszenie jakichkolwiek przepisów ruchu drogowego. Nawet osoba, która „wzorowo” kieruje pojazdem, ale jest nietrzeźwa może zostać ukarana za popełnienie przestępstwa.

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, może mieć poważne konsekwencje prawne. Obok kary sąd orzeka także całkowity zakaz prowadzenia pojazdów oraz zapłatę na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej.