Adwokat Łukaszewski
Prawo Cywilne

Rozwód krok po kroku

Małżeństwo kojarzy się na ogół z pięknym ślubem, wzruszającymi momentami przed ołtarzem, niezapomnianą zabawą weselną i …. rozwodem.

Powodów, dla których małżonkowie decydują się na zakończenie małżeństwa jest więcej niż samych małżonków, nie będę nawet próbował ich tutaj wymieniać. Jednak niezależnie od tego co spowodowało, że wymiana obrączek kończy się wymianą pism procesowych, pewne aspekty rozwodu są takie same dla wszystkich. Czytając dalej, dowiesz się o tych najbardziej istotnych.

Rozwód bez orzekania o winie a rozwód z orzeczeniem o winie

Większość osób zaniechanie orzekania o winie, kojarzy jako „rozwód za porozumieniem stron”. W takim wypadku, sąd nie rozstrzyga o tym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Nie oznacza to jednak, że sąd  nie bada czy doszło do rozkładu pożycia stron. Sąd musi ustalić, powyższe aby orzec rozwód, jednak ustalenia w kwestii tego „kto zawinił”, są mniej dociekliwe ponieważ nie ma konieczności aby w wyroku wskazywać osobę „winną”.  Żeby uzyskać rozwód bez orzekania o winie, konieczna jest wspólna zgoda obojga małżonków na takie rozwiązanie.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Alternatywą jest rozwód z orzeczeniem o winie. W takim wypadku sąd nie tylko bada czy i dlaczego ustały więzi łączące małżonków, lecz także, które z małżonków ponosi winę za taki stan rzeczy. W tym miejscu obalimy dwa najważniejsze mity związane z „rozwodem z winą”. Po pierwsze wina nie ma charakteru 0-1. Małżonek może ponosić winę wspólnie ze swoją drugą połówką, może ponosić ją samodzielnie lub nie być winnym w żadnej mierze. Dla przykładu uznanie żony za winną rozkładu pożycia, nie oznacza automatycznie „uniewinnienia” męża i odwrotnie. Po drugie, winy się nie stopniuje. Jeżeli sąd uznaje, ze winę ponoszą małżonkowie to ich oboje obarczy odpowiedzialnością za rozpad małżeństwa. Nie spotkamy orzeczenia o treści „większą winę ponosi mąż” czy też „żonę uznać należy za winną w 60%”.

Wina i co dalej?

Minimum ustalanym w sprawie o rozwód jest ustalenie czy związek stron faktycznie się zakończył, a także czy są szanse aby go odbudować. Schody pojawiają się jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci, wówczas powstaje konieczność szeregu dalszych rozstrzygnięć, jak np. alimenty, władza rodzicielska czy kontakty z dziećmi po rozwodzie. O tym przeczytasz w kolejnym wpisie, już za tydzień.

P.s. w jednym z poprzednich wpisów znajdziesz informację o tym dlaczego warto uzyskać rozwód przed zawarciem kolejnego małżeństwa.