Adwokat Łukaszewski
Więzienie
Prawo Karne

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Kara grzywny lub ograniczenia wolności, popularnie określana jako „prace społeczne” to kary, które wykonywane są poza zakładem karnym. Właśnie te kary są najczęściej orzekane w sprawach drobnych przestępstw.  Może jednak zdarzyć się, że skazany na grzywnę trafi do więzienia. Jak to możliwe ?

Za co może zostać orzeczona zastępcza kara pozbawienia wolności?

Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, możliwe jest zarówno gdy orzeczono karę grzywny* jak również w razie orzeczenia kary ograniczenia wolności.

W pewnym uproszczeniu zastępcza kara pozbawienia dotyczy sytuacji, kiedy skazany uchyla się od wykonania orzeczonej kary grzywny lub ograniczenia wolności.

Co znaczy „uchyla się od wykonania kary”?

Uważny czytelnik z pewnością zauważył już, że nie wystarczy proste stwierdzenie, że skazany orzeczonej kary po prostu nie wykonał. Kara zastępcza może zostać orzeczona, jeżeli skazany „uchylał się od jej wykonania”. Określenie uchylał się należy rozumieć, jako świadome nie przystąpienie do wykonywania kary, w sytuacji gdy skazany miał taką możliwość.

Ile trwa zastępcza kara pozbawienia wolności?

Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, sąd określa czas jej trwania. Ponieważ jest to swego rodzaju zamiana, to punktem wyjścia jest długość kary pierwotnie orzeczonej.  Zastępcza kara pozbawienia wolności potrwa tyle dni ile dni trwać miała orzeczona kara ograniczenia wolności.

 Przykład:
 Jan K. skazany został na karę ograniczenia wolności w wymiarze 6 miesięcy. Jan K. nie rozpoczął odbywania kary ograniczenia wolności. Orzekając karę zastępczą Sąd podzieli ilość dni kary ograniczenia wolności (180 dni)  przez 2. W takim przypadku kara zastępcza powinna trwać 90 dni.

Co może zrobić skazany?

Skazany oczywiście może zastępczą karę pozbawienia wolności zwyczajnie odbyć tj. spędzić ten czas w więzieniu. Z doświadczenia wiem jednak, iż niewielu skazanych jest zainteresowanych taką możliwością, chyba że w ramach dozoru elektronicznego, o czym za chwilę.

Na postanowienie o zarządzeniu wykonania kary zastępczej, przysługuje zażalenie. Jest to szansa dla skazanego na zmianę tego postanowienia i pozostanie na wolności.

Powstaje jednak pytanie, co w sytuacji kiedy zażalenie nie zostało uwzględnione lub minął już 7 dniowy termin na jego wniesienie ? W takim wypadku jedynym ratunkiem dla skazanego jest wniosek o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Więcej o tym, co powinien taki wniosek zawierać, oraz gdzie należy go złożyć, przeczytasz w kolejnym wpisie.

Zastępcza kara pozbawienia wolności a dozór elektroniczny

Skazani często pytają o możliwość odbycia kary zastępczej w ramach dozoru elektronicznego. Odpowiem krótko: Zastępczą karę pozbawienia wolności można odbyć w systemie dozoru elektronicznego. Jeżeli jesteś ciekaw tego w jakich sytuacjach sąd może udzielić zezwolenia na dozór elektroniczny, jak należy sporządzić taki wniosek, oraz co powinien on zawierać, zajrzyj tutaj.

* Karę grzywny w pierwszej kolejności próbuje się zamienić na prace społeczne