Adwokat Łukaszewski
jak napisać testament
Prawo Cywilne

Jak napisać testament?

Sprawy rodzinne potrafią być niezwykle drażliwe. O ile prawdą jest, że „rodziny się nie wybiera” o tyle spadkobierców już można. Aby nasz majątek trafił po śmierci do rąk osób przez nas wybranych konieczne jest sporządzenie testamentu.

4 zasady tworzenia testamentu

Sporządzając testament należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  1. Tylko poprzez testament można skutecznie rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci.
  2. Testament można w dowolnej chwili zmienić lub odwołać, w całości lub w części.
  3. Sporządzenie, zmiana lub odwołanie testamentu musi nastąpić przez jego twórcę, czyli spadkodawcę.
  4. Testament jest wolą tylko jednego spadkodawcy – istnieje zakaz testamentów wspólnych.

Jak napisać testament?

Najprostszą formą testamentu jest testament stworzony w formie pisemnej, czyli tzw. „testament holograficzny”. Aby taki dokument był ważny wystarczy, by spadkodawca napisał go w całości pismem odręcznym, opatrzył datą i podpisał. Częstym błędem jest podpisanie wydrukowanego tekstu lub podpisanie dokumentu, który stworzył ktoś inny – wówczas taki testament nie będzie już testamentem holograficznym i będzie nieważny.

Zagubiony testament

Co zrobić, gdy testament zostanie zgubiony lub ulegnie przypadkowemu zniszczeniu? Aby przekonać sąd do tego, że testament istniał należy przedstawić solidne, spójne dowody, które będą potwierdzać określone rozporządzenie majątkiem osoby zmarłej. Należy pamiętać, że do takich spraw sąd podchodzi bardzo ostrożnie, ponieważ ma na uwadze, że osoba, która chce udowodnić istnienie dokumentu może działać w złej wierze.

Testament a zachowek

Czy testament rozporządza całym majątkiem? Przy sporządzaniu testamentu należy pamiętać o instytucji zachowku. Jest to prawo osób najbliższych zmarłemu do części spadku. Zgodnie z artykułem 991 kodeksu postępowania cywilnego prawo do zachowku mają dzieci, wnuki, małżonek i rodzice spadkodawcy.