Adwokat Łukaszewski
Prawo Karne

Jazda po narkotykach

Wiele mówi się o problemie nietrzeźwych kierowców, sam pisałem o tym na blogu, jednak niewiele osób wie, że zabronione jest również kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków.

Co grozi za prowadzenie po narkotykach?

Podobnie jak w wypadku jazdy pod wpływem alkoholu, przestępstwo prowadzenia pod wpływem narkotyków podstawą prawną karania sprawcy jest artykuł 178a § 1 kodeksu karnego. Przepis ten mówi o tym, że osoba, która jest pod wpływem środka odurzającego i prowadzi pojazd w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

Pod wpływem – co to znaczy?

Więcej o tym, co oznacza samo sformułowanie „prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym”, znajdziecie we wpisie dotyczącym prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. W tym zakresie nie ma znaczenia, czy osoba kierowała pojazdem pod wpływem narkotyków, czy alkoholu. Tak samo rozumie się „prowadzenie pojazdu” i „ruch lądowy”.

Bardziej skomplikowane jest ustalenie, co oznacza „pod wpływem środków odurzających”. W wypadku alkoholu mamy jasną definicję, jakie stężenie uznajemy za stan nietrzeźwości. Jak jest w wypadku narkotyków? Tutaj takiej regulacji nie ma. Podstawą ustalenia tej okoliczności jest stwierdzone stężenie środka w organizmie osoby badanej. Dotychczas nie wprowadzono jednak przepisu, który jasno mówiłby, że stan pod wpływem narkotyku to sytuacja, w której stężenie we krwi wynosi tyle i tyle.

W praktyce przyjmuje się, w oparciu o prowadzone dotychczas badania, iż w wypadku THC jest to stężenie większe lub równe 2,5 ng/l , dla kokainy 20,00 ng/l , natomiast dla amfetaminy 50,00 ng/l. Pamiętajmy jednak, iż są to wartości umowne, które, owszem, mogą stanowić dla organów ścigania podstawę ustalenia, czy dana osoba znajdowała się pod wpływem narkotyków. Równie istotne jest jednak ustalenie tego, w jaki sposób stwierdzone stężenie wpływało na zachowanie danej osoby.

Czy jazda pod wpływem narkotyków zawsze jest przestępstwem ?

Wbrew obiegowej opinii, to, że osoba kierująca pojazdem pod wpływem narkotyków nie spowodowała wypadku, nie powoduje, że jej zachowanie przestaje być bezprawne. Podobnie jak w wypadku jazdy po alkoholu, aby popełnić omawiane przestępstwo, nie jest konieczne spowodowanie wypadku ani nawet naruszenie jakichkolwiek przepisów ruchu drogowego. Nawet osoba, która „wzorowo” kieruje pojazdem, ale jest pod wpływem narkotyków, popełnia przestępstwo.